OBIEKTYWNE WSPARCIE DIAGNOZY I TERAPII AUTYZMU

Dowiedz się więcej o systemie umożliwiającym obiektywne wsparcie diagnozy i terapii dzieci (18-24 miesiące)
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.