Raport podsumowujący badania – wersja elektroniczna

Ponieważ prace nad projektem powoli zbliżają się do końca, przygotowaliśmy dla Państwa raport podsumowujący dotychczasowe badania.
Wersję drukowaną można było otrzymać podczas niedawnego Seminarium, natomiast wersja elektroniczna znajduje się w tym miejscu: KLIK